Előre látható flexónyomat-minőség

High-End proofkészítés a csomagolóanyag-gyártásban
A Kiskőrösi flexoszimpóziumon elhangzott előadás szerkesztett változata

 

Lázárfalvi Tamás

 

A flexónyomtatás – és általában minden nyomtatás – egyik legnagyobb kihívása a technológiai jellemzőkből fakadó nyomási jellegzetességek elfogadtatása a megrendelővel.

 

A nyomatminőség előre jelzésére az ofszettechnológiák esetén természetes, hogy a megrendelő egy próbanyomaton – proof-on (próbamásolaton) – hagyja jóvá a nyomdai példányszám nyomást (tekintsünk el itt annak taglalásától, hogy a hazai gyakorlatban mindez mennyire hibásan értelmezve működik – a téma egy külön cikket érdemelne).

 

2008-ban digitális ofszet proof-ot előállítani elméletben nem túl bonyolult feladat – a megrendelő számára itt a színezet a legfontosabb kérdés. A gyakorlat persze kicsit cirkalmasabb, kevés olyan proof-szoftver van a piacon, amely képes akár ISO, akár saját nyomdai „szabvány” szerinti színhelyes próbanyomásra/másolásra, és sajnos a hazai nyomdaipari szereplőknek csak töredéke képes a nyomás során ezeket a szabványokat (be)tartani – már, ha egyáltalán ez szempont számukra a piaci árversenyben. Mindenesetre azt leszögezhetjük, hogy a legelterjedtebb ofszetszabványok vannak annyira toleránsak, hogy a legtöbb nyomdai nyomat és proof egyezése elégséges lehet (magyar valóságában: az eltérés nem akkora, hogy ne sikerülne valahogy kimagyarázni a megrendelő felé a differenciát).

 

 

Sokkal sikamlósabb kérdés a jó minőségű flexóproof elkészítése, hiszen a speciális flexónyomat- jellemzők megjelenítése jóval túlmutat a hagyományos ofszet proofkészítés lehetőségein. Itt már nem elegendő a színhelyesség, annál több mindent kell egy proofnak tartalmaznia a flexónyomtatás felelős jóváhagyásához. A nyomóforma felületi tulajdonságai, a festékátadás és felépítés, illetve a különleges hordozóanyagok olyan elvárásokat támasztanak a proofkészítők felé, melyekre egy ofszetproofolásra szánt digitális vagy analóg (mely egyre inkább eltűnik a piacról) proofkészítő rendszer nem képes megfelelni. A legnagyobb probléma az analóg rendszereknél a magas költség és a relatív gyenge színegyezés, melyet a digitális nyomtatás és elsősorban a tintasugaras nyomtatók technológiai fejlődése napjainkra teljesen a háttérbe szorított.

 

A színhelyességen túl – a flexófelhasználók számára – talán még fontosabb a nyomóformával való egyezés, illetve a flexójellemzők proofon történő megjelenítése.
A digitális proofkészítésnél ez szigorúan szoftveres feladat, és hogy mekkora kihívás, arra jó példa, hogy csak nagyon kevés proofszoftvergyártó foglalkozik kimondottan flexóproof készítésére optimalizált termékekkel, és ezeknek a termékeknek is csak töredéke képes a valós elvárásoknak megfelelni.

 

Még jobban jelzi a kérdés minőségi sarkosságát, hogy az egyik high-end digitális proof rendszer szinte versenytársak nélkül uralja a piacot, hiszen a német gyártó bevallása szerint a GMG FlexoProof 04 szoftver az európai flexó- és gravure-piacon 90% feletti részesedéssel bír.

 

 

Ha a GMG FlexoProof rendszerét a technológus szemüvegén keresztül vizsgáljuk, akkor az egyik legfontosabb elvárás, hogy a proof a flexónyomattal megegyező rácsozást mutassa, hiszen a speciális rácstechnológia és rácsméret miatt a flexónyomatokon jól látható a pontvesztés, a tónusátmenetek beszakadása, a lépcsőzés, a bezáródás, illetve a rozetták kialakulása stb.. Szintén kiemelt fontosságú a flexóra jellemző hektikus pontnövekedés megfelelő szimulációja és figyelembevétele.

 

A FlexoProof 04 a rácshelyes nyomtatás érdekében a digitális formakészítéshez felhasznált RIP raszter fájljait vesz át, és ezeket nyomtatja a tintasugaras nyomtatóval a megfelelő színkorrekciók után, így a rácsképzés a nyomatokkal teljesen azonos. Egy speciális tesztforma segítségével meghatározza a nyomdagép üzemszerű csatornánkénti pontnövekedését, színezeti jellegzetességeit, pontveszteségé és egyéb, a vizuális minőséget befolyásoló jellemzőit.
A színhelyességi kívánalmak kibővülnek a felhasznált direkt színek legpontosabb megjelenítésének igényével (és ezen színek egyedi pontnövekedésének megjelenítésével), illetve azzal az elvárással, hogy a színek egymásra nyomása, továbbá nyomási sorrendje is megfelelően legyen a proofon megjelenítve. A technológiai sor utolsó lépcsője a digitális nyomtatás vezérlése, ahol a GMG iterációs kalibrációja a lehető legjobb színtér (gamut) kihasználást hozza az alkalmazott tintasugaras nyomtatón.

 

Itt kell kiemelnünk, hogy a GMG FlexoProof rendszerének piaci sikere az általuk alkalmazott színkezelésben is keresendő, hiszen a GMG proofszoftverei nem az ICC színkonverziós metódusát alkalmazzák, hanem egy saját szabványú színszámítást, ahol a CMYK átszámítás során a színcsatornák nem egy köztes színtérre (ICC esetén Lab) és onnét a kimenetre, hanem a bejövő CMYK csatornákról közvetlenül a kimeneti CMYK csatornákra kerülnek átszámításra. Ezzel elkerülhető a színek és színtartományok torzulása (kékek lilába csúszása stb...), a fekete csatorna hibás kezelése és a nem megfelelő szürke egyensúly, melyek az ICC rendszerek leginkább kifogásolt jellemzői.

 

 

Az olyan flexójellemzők proofolása, mint a nyomásregiszter problémáinak megjelenítése vagy a nyomathordozó színezetének és struktúrájának proofon történő szimulációja sem jelent gondot a GMG FlexoProof 04 használatakor. Mindezeken felül a GMG kínálatában különböző proofhordozók is szerepelnek, így a transzparens (és ezen keresztül a metalizált) végleges nyomathordozók proofolására is egyszerű lehetőség nyílik.

 

Habár sok rendszer képes a képernyőn megmutatni bizonyos flexójellemzőket, ez nem tekinthető szerződés alapnak, nem kézzel fogható bizonyíték. A flexónyomatok és -proofok mind kifinomultabb minőségi egyezése a legkomolyabb– és bármikor számon kérhető – segítséget jelenti már a tervezési folyamatok során, hiszen a tervező és a megrendelő előre láthatja a speciális jellemzőket –mint esetleges problémaforrásokat –, és kis költséggel a gyártás be- indítása előtt reagálhat, megállapodást köthet, mely archiválható.

 

 

A tapasztalat azt mutatja, hogy egy high-end flexóproof rendszer bevezetése a nyomda számára is számtalan előnyt hoz, így a beállási idők rövidíthetőek, csökken a selejt mennyisége, illetve a megrendelő felé és a nyomdán belüli felelősség is könnyebben tisztázható probléma esetén. A minőségi színvonal emelése a precízenelőre látható nyomatminőség által minden szereplő számára pozitív hozadékkal bír, kiváltképp az olyan költséges piaci területeken, mint a csomagolóanyag-gyártás, ahol a flexótechnológia használata – előnyös tulajdonságai miatt – elengedhetetlen.

 

Forrás: Magyar Grafika
Link: http://www.mgonline.hu/site/archive/200804/2/200804_10-13.pdf