A Révai Nyomda csődeljárást kért

A Fővárosi Bíróság 9.Cspk.01-14-000005/4. sz. végzése az ideiglenes fizetési haladék közzétételéről
A bíróság közzéteszi, hogy a(z) Révai Nyomda Kft. (1037 Budapest, Kunigunda útja 68.; cégjegyzékszáma: 01 09 067681; adószáma: 10366167-2-44) adós 2014. február 17. napján csődeljárás iránti kérelmet nyújtott be, ezért a bíróság további döntéséig ideiglenes fizetési haladék illeti meg.

A Fővárosi Bíróság elnevezése 2012. január 1-jétől Fővárosi Törvényszék.

Budapest, 2014. február 17.

A közzététel időpontja: 2014. február 18.

ui.: csőd wiki

A Fővárosi Bíróság

A Fővárosi Bíróság 9.Cspk.01-14-000005/8. sz. határozata (2014. február 19.) csődeljárásban hozott végzés közzétételéről
A bíróság a(z) Révai Nyomda Kft. (1037 Budapest, Kunigunda útja 68.; cégjegyzékszáma: 01 09 067681; adószáma: 10366167-2-44) csődeljárásában az alábbiakat teszi közzé:

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a Révai Nyomda Kft. gazdálkodó szervezet (adós) csődeljárását elrendelte.
A csődeljárás kezdő időpontja e végzés Cégközlönyben való közzétételének napja.
A végzés közzétételétől az adóst fizetési moratórium illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően vagy az azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában.
A bíróság által kirendelt vagyonfelügyelő neve és székhelye:
Budapest Holding Első Hazai Vagyonkezelő Zrt. (1016 Budapest, Naphegy utca 19. II. em. 8/A.
A hitelezők fennálló követeléseiket e végzés közzétételétől számított 30 napon belül - a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül jelentsék be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek, a követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat ezzel egyidejűleg fizessék be a vagyonfelügyelő Cstv. 12. § (1) bekezdés szerint közzétett pénzforgalmi bankszámlájára.
A követelés nyilvántartásba vételének feltétele az, hogy a hitelező annak 1 %-át - de legalább 5.000 forintot és legfeljebb 100.000 forintot - nyilvántartásba vételi díjként befizessen a vagyonfelügyelő pénzforgalmi számlájára.
A fenti határidők elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor.
A Fővárosi Bíróság elnevezése 2012. január 1-jétől Fővárosi Törvényszék.
Budapest, 2014. február 19.

A közzététel időpontja: 2014. február 19.

A Fővárosi Bíróság

A Fővárosi Bíróság 9.Cspk.01-14-000005/8. sz. határozata (2014. február 19.) csődeljárásban hozott végzés közzétételéről
A bíróság a(z) Révai Nyomda Kft. (1037 Budapest, Kunigunda útja 68.; cégjegyzékszáma: 01 09 067681; adószáma: 10366167-2-44) csődeljárásában az alábbiakat teszi közzé:

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a Révai Nyomda Kft. gazdálkodó szervezet (adós) csődeljárását elrendelte.
A csődeljárás kezdő időpontja e végzés Cégközlönyben való közzétételének napja.
A végzés közzétételétől az adóst fizetési moratórium illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően vagy az azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában.
A bíróság által kirendelt vagyonfelügyelő neve és székhelye:
Budapest Holding Első Hazai Vagyonkezelő Zrt. (1016 Budapest, Naphegy utca 19. II. em. 8/A.
A hitelezők fennálló követeléseiket e végzés közzétételétől számított 30 napon belül - a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül jelentsék be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek, a követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat ezzel egyidejűleg fizessék be a vagyonfelügyelő Cstv. 12. § (1) bekezdés szerint közzétett pénzforgalmi bankszámlájára.
A követelés nyilvántartásba vételének feltétele az, hogy a hitelező annak 1 %-át - de legalább 5.000 forintot és legfeljebb 100.000 forintot - nyilvántartásba vételi díjként befizessen a vagyonfelügyelő pénzforgalmi számlájára.
A fenti határidők elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor.
A Fővárosi Bíróság elnevezése 2012. január 1-jétől Fővárosi Törvényszék.
Budapest, 2014. február 19.

A közzététel időpontja: 2014. február 19.