Ofszetnyomtatás

Íves ofszetnyomó gépek

img src="http://www.magyarnyomdasz.hu/pic/s_koenig.jpg" class="imgleft" height="75" width="100" />Az egyszínnyomó íves ofszetgépek kevés kivételtől eltekintve azonos szerkezetűek: a hajtómű, a nyomómú, a festékezőmű és a nedvesítőmű, valamint a papírtovábbító berendezések (berakó, illeszkedést biztosító berendezések, kirakó).

 

Az egyszínes gépek nyomóműhengereinek átmérője általában azonos. A nyomómű három hengere egymáshoz képest meghatározott mértékű szöget zár be, így a nyomás ráadásakor és levételekor a gumikendős henger mozgása biztosított. A gumikendős henger körhagyós csapágyazása teszi lehetővé az ellennyomó hengerhez állítását, amely a különböző vastagságú papírok nyomtatásakor szükséges.

Többszínnyomó ofszetgépek átadórendszerei

Dobos átadási megoldások:

A futógyűrűk jelentősége

Az első ofszetgépek építésekor még nem voltak ismertek a kellő pontossággal készített fogaskerekek.

A MAN-Roland ellenőrző és vezérlőrendszer

img src="http://www.magyarnyomdasz.hu/pic/s_manroland.jpg" class="imgleft" height="75" width="100" />
A MAN-Roland cég által kifejlesztett RCI festéktávvezérlő rendszer alkalmazásának előfeltétele a megfelelő festékváyúrendszer megléte. Ennél a rendszernél a hagyományos festékkést 30 mm széles festéktolókákra bontották fel. Ezek a tolókák szél nélkül, pontosan illeszkednek egymáshoz, így az adagolóhengeren festékmentes csík nem figyelhető meg. A festéktolókák pontosan illeszkednek a festék-duktorhoz.

 

Ez azt jelenti, hogy a festéktolókáknak a festékduktor középpontjából való távolsága egzakt módon határozható meg. Így a festékvályúban jelentkező hidrosztatikus hatásokat csökkenteni lehet, és a hidrodinamikus erők is minimalizálhatók.

Kieső idők

A kieső idők számos segédberendezéssel a minimumra csökkenthetők. A segédberendezések a nyomtatást könnyítik, gyorsítják, és a minőség javítását teszik lehetővé. Az illesztőszeges rendszerekkel és az osztott kivitelű lemezbefogó sínekkel a beigazítási idő rövidíthető le. Az osztott befogósínek csak a közép- és nagy formátumú gépeken alkalmazhatók.

 

A gyakorlat bebizonyította, hogy nyomóművenként minimum 1 mm-es papírnyúlást nyomóformák esetén ki lehet egyenlíteni. Nem tanácsos a lemezeket a hátsó élükön bevágni, mert ez a hengerek és a gumikendők károsodását okozhatja.

A nyomdafesték


Tartalom átvétel