Párhuzamos Nyomdatörténetek

2010. FEBRUÁR 27-ÉN NYÍLIK A VÁCI ÉRTÉKTÁR ELSŐ IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSA

 

Elkészült a Váci Értéktár Közérdekű Muzeális Gyűjtemény kiállítóterme a Köztársaság út 19. sz. alatti központi épületben, amely a jövőben helytörténeti és képzőművészeti témájú időszaki kiállításoknak ad otthont. A Pannonia-ház egykori előadóterméből, amely korábban táncteremként, majd moziként működött, a vetítőterem és a színpad elbontásával 180 m2 alapterületű modern hangulatú és technikai felszereltségét tekintve is korszerű kiállítótermet alakítottunk ki. A kiállító terem átadásával befejeződött a Váci Értéktár alapításának folyamata, a 2008-ban létrehozott intézmény a nagyközönség előtt is bemutatkozik.

 

A kiállító terem felavatására a Tevan + Vác: Párhuzamos Nyomdatörténetek című kiállítás megnyitásával kerül sor. A kiállítást a Váci Értéktár – Közérdekű Muzeális Gyűjtemény a Tevan Alapítvánnyal közösen rendezi. Utóbbi 2008-ban hozta létre a Tevan Interaktív Kiállítást, amely a békéscsabai Tevan Nyomda (1903-1949) és a Tevan család történetét dolgozza fel a legkorszerűbb technikai eszközök felvonultatásával. A kiállítás középpontjában a modern magyar könyvművészet meghatározó alakjaként számon tartott Tevan Andor (1889-1955) személye és könyvkiadói tevékenysége áll. Tevan jó kapcsolatokat ápolt kora legjobb magyar íróival, költőivel, kiadványaihoz elismert művészek készítettek illusztrációkat, köztük Divéky József, Major Henrik, Kolozsváry Sándor, Kolozsváry Zsigmond és nem utolsó sorban a festő és grafikus Hincz Gyula (1904-1986), akivel Tevan utolsó könyvén, Anatole France Nyársforgató Jakab című munkáján dolgozott együtt.

 

A Tevan + Vác című kiállítás a Tevan Interaktív Vándorkiállítás anyaga mellett a váci könyvkiadás és nyomdászat több mint kétszáz éves történetéből azokat a momentumokat mutatjuk be, amelyek párhuzamba állíthatók a békéscsabai Tevan Nyomda és a Tevan család történetével. A kiállítás célja, hogy felhívja a figyelmet a váci nyomdászat örökségére, a kiemelkedő könyvkiadói tevékenységet folytató helyi nyomdákra, illetve a város életében meghatározó szerepet játszó nyomdászcsaládokra, bemutatva egyben a mai váci könyvkiadás és nyomdászat bibliofil ritkaságait is.

 

A váci anyag első részét máramarosi Gottlieb Antal munkásságának szenteljük, aki 1793-ban vette át az Ambró-féle váci nyomdát, és aki szaktudományos és vallásos munkák, valamint a ponyvairodalom kiadása mellett a 18. század végén kibontakozó hazai irodalmi életnek is egyik támogatója volt. Munkásságáról Kazinczy Ferenc is elismeréssel nyilatkozott. Gottlieb nyomdájában készült az Uránia című irodalmi folyóirat, de itt jelent meg 1803-ban az első magyar nyelvű versantológia és 1804-ben a Varázsfuvola szövegkönyvének első magyarítása is Tündér-síp címmel. Utóbbi kötet egy példánya az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Gyűjteményéből érkezett a kiállításra.

 

A második rész a Pestvidéki Nyomda történetét fogja át, amelynek működése (1907-1949) szinte egyidőre esik a Tevan Nyomda tevékenységével. Dercsényi Dezső, a nyomda tulajdonosa elsősorban nem bibliofil kiadványaival, sokkal inkább újságíróként és lapkiadóként betöltött helyi közéleti szerepe miatt tarthat számot az érdeklődésre. A nyomda és a család történetére vonatkozó – köztük kiállításon még soha nem szereplő – személyes iratokat és dokumentumokat Dercsényi Dezső leszármazottai kölcsönözték a kiállításra.

 

A harmadik részt a Kapisztrán Nyomdának szenteljük, amely a két világháború között a ferences rendházban működött, és a trianoni határok között az egyetlen ilyen nyomda volt. Elsősorban egyházi kiadványokat készített, de itt készült 1935-ben a Kalevala jubileumi kiadása is, amelynek egy példánya Cservenák Péter magángyűjtő jóvoltából a kiállításon megtekinthető. A nyomda egyéb termékeit a Váci Egyházmegyei Könyvtár adta kölcsön a Váci Értéktár kiállítására, a Kapisztrán Nyomda 1941-es betűmintakönyve az Országos Széchényi Könyvtárból érkezett.

 

Később, a rend feloszlatása után, a ferences rendházban működött Váczi György (1919-1995) könyvkötő műhelye, akinek tanítványa, Kucsák Gábor ma is nyomdát és könyvkötő műhelyt tart fenn a városban. Az ő személye már átvezet a váci nyomdászat történetének negyedik részéhez, azaz a jelenhez. A kiállítás zárásaként a mai nyomdák és kiadók tevékenységét és talán kevéssé ismert értékeit mutatjuk be.

 

A Tevan + Vác kiállításon látható könyveket és dokumentumokat a Váci Egyházmegyei Könyvtár, az Országos Széchényi Könyvtár, a Dercsényi család, Cservenák Péter, az Arcus Kiadó, továbbá a váci nyomdászok bocsátották rendelkezésünkre.

  A kiállításhoz múzeumpedagógiai foglalkozás is kapcsolódik. A legmodernebb technikát képviselő érintő képernyős feladatmegoldást, játékot és a hagyományos könyvkötészetet egyaránt ki lehet próbálni csoportok számára, előzetes bejelentkezés esetén.

 

Tevan + Vác: Párhuzamos Nyomdatörténetek
Interaktív könyvművészeti kiállítás a Váci Értéktárban
2010. február 27. – április 23.

 

helyszín:
Váci Értéktár – Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
Vác, Köztársaság út 19.

 

nyitvatartás:
szerdán és pénteken: 14-18 óráig
szombaton és vasárnap: 10-18 óráig

 

információ: 27 513 482, info@ertektar.vac.hu

 

A kiállítást rendezték:
Tevan Ildikó, a Tevan Alapítvány elnöke
Balogh István történész
Mészáros Balázs történész muzeológus, a Váci Értéktár mb. igazgatója