Sárréti Múzeum

Szeghalom, Tildy Zoltán utca 14.

Telefon: 06/66 371-561,
E-mail: sm@novatech.hu

Igazgató: Nagy László András
Mobil: 06/70 262-3017

 
Kele József
 
A Kiss Ferenc alapította nyomdatermékei (Kiss F.,Szeghalom). Alapítva és üzembe helyezve 1890.szeptember.
 
- Dapsy Kálmán: A szeghalmi Simay János kisdedóvó története. Szeghalom, 1891. 20 old., 17 cm. A Sárréti Múzeumban eredeti példány – rongálódott
– található.
- A Kovács Antal-nyomdában készült termékek (Kovács A., Szeghalom). Az előző nyomdát vette át 1894-ben, Kiss Ferenc halála után.
- Thúróczi Endre: A Szeghalmi Polgári Olvasó Egylet múltja. Szeghalom, 1984. 26 old., 18 cm. A Sárréti Múzeum eredeti példánya 1986-ban elveszett, több példányról nem tudunk, másolat nincs.
Riegel Zoltán könyvnyomdájának termékei (Riegel, Szeghalom). Alapítva 1900-ban, kiegészítő tevékenysége a könyvkötészet és a papír-, írószer-
árusítás.
- A Szeghalmi Polgári Olvasó Egylet Könyvtárának jegyzéke. Szeghalom, é.n. 20 old., 20 cm. Eredeti példányát a Sárréti Múzeum őrzi.
- Szeghalmy (Szennovitz) Gyula: Békés vármegye Földrajza népiskolák V–VI. oszt. számára. Szeghalom, 1904. Riegel nyomda 57 old. Eredetijét a Sárréti Múzeum őrzi.
 
- Koppányi György: Földrajz a füzesgyarmati elemi népiskola III-ik osztálya számára. Szeghalom, 1905. Riegel nyomda 13 old., 20 cm. Eredetijét a Sárréti Múzeum őrzi.
Friedman Lajos, később Jónás nyomdája (Friedman Nyomda, Friedman Jónás). A Riegel nyomda működtetését vették át 1915-ben – előbb az apa,
később, 1930-tól fia.
- [Odry Pál] Pacséri Odry Pali: Versek. Szeghalom, 1930. Friedman Nyomda. 19 old., 16 cm. Eredetijét a Sárréti Múzeum őrzi.
- Gaál Gyula: Versek. Szeghalom, 1934. Friedman nyomda 37 old., 16 cm. Eredetijét a Sárréti Múzeum őrzi.
Tóth és Mező [Sz. Tóth Imre és Mező János] Könyvnyomdája (Tóth és Mező). 1920-ban alapították, 1927-ig működött.
- Szeghalmy Gyula: Csonka Magyarország. Szeghalom, 192? (1920) Tóth és Mező. 36 old., 24. cm. Eredetijét a Sárréti Múzeum őrzi.
- Szeghalmy Gyula [Szeghalmy]: Földrajz–történelmi füzet. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye. Szeghalom, é.n. Tóth és Mező. 16 old., 21 cm. Eredetijét a Sárréti Múzeum őrzi.
 
- Szeghalmy: Földrajz–történelmi füzet. Békés Vármegye. Szeghalom, é.n. Tóth és Mező. 16 old., 21 cm. Eredetijét a Sárréti Múzeum őrzi.
- NIL [Dapsy Gizella]: Testamentom. Versek 1914– 1924. Kiadva: Budapest. Tóth és Mező Nyomda, Szeghalom. 97 old., 17 cm. Eredeti a Sárréti Múzeumban és a Nagy Miklós Városi Könyvtárban található.
- Szakáll Zoltán: Szeghalmi színészalbum. Szeghalom, 1924. 28 old., 21 cm. Eredetijét a Sárréti Múzeum őrzi.
- Szeghalmy Gyula: Földrajzi alapismeretek és Bihar vármegye földrajza a népiskolák III. osztálya számára. Szeghalom, é.n. [1925]. 44 old.[8 térkép]., 22 cm. Eredetijét a Sárréti Múzeum őrzi.
- Papp Lajos: A szeghalmi Református Egyház története, mely a reformáció 400 éves jubileumára s majd az 1925. évi templom- és toronyjavítás alkalmából íratott és a toronygombba elhelyeztetett. Szeghalom, 1925. Tóth és Mező 39 old., 17 cm. Három eredetije a Sárréti Múzeumban, több
példány a Református Egyház és a Nagy Miklós Városi Könyvtár tulajdonában fellelhető.
- Ady koszorúja. Magyar költők verseiből egybefűzte Rozsnyay Kálmán. Szeghalom, 1925. 208 old., 22 cm. Eredetijét a Sárréti Múzeum őrzi.
- Gazdaköri Kultúra Kölcsönkönyvtár Szeghalom. Könyvtárjegyzék. Szeghalom, 1927. 62 old., 16 cm. Eredetijét a Sárréti Múzeum őrzi.
Kultúra Nyomdatermékei (Kultúra, Szeghalom. 1927-ben Sz. Tóth Imre vezeti 1948-ig).
 

A cikk folytatása a www.mgonline.hu oldalon olvasható