Szakmai

A tekercsnyomó gépek kiegészítő berendezései

Az egyre növekvő anyag- és egyéb költségek az elektronikus ellenőrző és vezérlőberendezések mind szélesebb körű alkalmazását teszik szükségessé. A tekercsnyomó gépekre felszerelt kiegészítő berendezéseknek nem az alkalmazási lehetőség, hanem az alkalmazás szükségessége szab határt. A papírpálya útja mellett alkalmazható különböző ellenőrző es vezérlő, valamint kisegítő berendezésektől a nyomógép beszerzési költségejelentős mértékben függ.

 

Ezeknek a berendezéseknek a beszerzése előtt az összes tényezőt gondosan és reálisan mérlegelni kell, papírpályát meg kell fordítani. Erre a célra rögzített beépítésű fordítóberendezéseket vagy eltolható fordítórudakat alkalmaznak. Az általánosan használt fordítóberendezés részei a fordítórudak és húzóhengerek, valamint a papírpályán merőlegesen elhelyezett átfordító henger. A megfelelő papírpálya-feszültség eléréséhez a húzóhengerek helyzetét és átmérőjét nagy gondossággal kell kiválasztani.

Szárítóművek

A nyomtatási folyamat befejezése után a papírpálya egyik vagy mindkét oldalán lévő festékfilmet különböző szárítási folyamatokkal lehet megszilárdítani. A szárítási folyamatok két nagy csoportja a kémiai és a fizikai száradás. Kémiai száradás esetén a festékfilm megszilárdulása a levegőben lévő oxigén vagy polimerizáció, illetve elekromágneses hullámok hatására jön létre. Fizikai száradás esetén hő- (heat-set) vagy elektromágneses hullámok hatására jön létre a festékszáradás.

 

A tekercsofszetgépeken szárítóberendezéseket az 1960-as évektől alkalmaznak. Szakirodalmi kutatások alapján megállapítható, hogy a hőhatásra száradó nyomdafestékkel az első kísérleteket 1945-ben kezdték az Egyesült Államokban.

Hajtogatóművek

Minden gyártási múvelet elsőrendű célja az állandó minőségű termék előállítása, minél gyorsabban és olcsóbban, kevés kézi múvelettel.
A hajtogatóművek a nyomtatási folyamatot nem zavarják vagy hátráltatják. A gyakorló szakemberek gyakran mondják, hogy egy tekercsnyomó gép csak annyira jó, amennyire ezt a hajtogatóberendezés megengedi" A megfelelően tervezett és kialakított hajtogatómű a nyomdagép sebességét nem korlátozhatja.

 

A hajtogatómű tulajdonképpen egy konvertálóberendezés, mivel a papírpályát eredeti alakjából egy másik alakba viszi át, a sík papírpályából kiindulva a hajtogatott ívekig. A hajtogatómű a könyvkötő üzem kézi hajtogatóműveletét helyettesíti, vagyis a folyamatosan nyomtatott papírpályát átalakítja jól kezelhető, olvasható termékké. A hajtogatott ívek összegyűjthetők a további kikészítési művelethez. A nyomdagépgyártó cégek olyan hajtogatóműveket készítenek, amelyek a nyomdagép teljesítményével szinkronban vannak.

Tekercsofszetgépek csoportosítása

A képátvitel elve a tekercsofszetgépeken azonos az íves ofszetgépekével. Az egyetlen lényeges különbség a hengerek viszonylag kis átmérője. A tekercsofszetgépeknél a hengerátmérők kis mérete miatt egyenletesebb festékezés és nedvesítés érhető el.

 

Tekercsofszetgépeken a nyomómű hengereinek az elrendezése sokféle lehet, pl. ismeretesek U, Y, H nyomóegységek, valamint szatellit- és félszatellit-megoldások (ún. tízhengeres, valamint álló, kettős nyomóművek). A tekercsofszetgépek leggyakoribb kivitele az ún. gumi-gumi elrendezés, vagyis a négyhengeres nyomóművek alkalmazása. A nyomómű elrendezése olyan, hogy a papírpálya vízszintesen fut be a gumikendős hengerek közé, így a gumikendős henger az ellenyomó henger funkcióját is átveszi.

Értékpapír nyomtatás

A különböző bankjegyek, részvények, és egyéb értékpapírok hamisítás elleni védelme komoly követelményeket támaszt a nyomdai levilágítókkal valamint a teljes nyomtatási folyamattal szemben.

 

Az értékpapírok megtervezésekor fontos szempont az, hogy az értékpapírt díszítő grafikai elemek esztétikus megjelenésűek, ugyanakkor kialakításuknál és nyomtatási technológiájuknál fogva nehezen reprodukálhatók legyenek.
A leggyakoribb grafikai biztonsági megoldások a guilloche mintázatok, valamint a mikroírás.
Az értékpapírok védelmére egyéb biztonsági megoldásokat is alkalmaznak, mint például a speciális papírok és nyomdafestékek.

Márkavédelem, hamisítás elleni védelmi eljárások a csomagoláson

Turányi Károly:
Márkavédelem, hamisítás elleni védelmi eljárások a csomagoláson

Magyar Grafika 2003/6 sz.

 

Montírozási 1x1

A filmszerelés fogalma
 
A filmszerelés, más kifejezéssel montírozás, a reprodukciós fényképészeti úton feldolgozott kép és valamilyen szövegszedési eljárással előállított szöveganyag pontos elhelyezésben szerelékké való összeállítása. Általában a képsokszorosító technológiák (ofszet- és mélynyomtatás) oldalmásolóeredetijeinek, illetőleg nyomóforma méretú másolóeredetijeinek előállítását szolgáló technológiai folyamat, vagy egylemezes magasnyomó-forma (pl. klisé) készítésénél alkalmazható.
 
A filmszereléshez általában átlátszó vagy áttetsző, 0,18-1,0 mm vastagságú műanyag fóliát, ún. szerelőfóliát (poliészter vagy polikarbonát fólia) használnak.
A m

Szántó Tibor: A tipográfia nyelve

Szántó Tibor
A tipográfia nyelve

 

Marshall McLuhan filozófus sok esztendővel ezelőtt bejelentette a Gutenberg galaxis végét. Arról szólt, hogy minden új technológia újfajta környezetet teremt az emberi élet számára. A környezet láthatatlan, de a kor környezete a jelen korszak művészetét és szellemi tartalmát jelzi.

 

A reneszánszban kialakult nyomtatás technológiájának alapja az irodalom (az írás) volt. A XIX. század elejének iparosodott, gépekkel teli világának tartalmai elemeit is a reneszánsz környezete teremtette meg. De a XX. század új elektronikus technológiája határozza meg tudatunkat. A számítógép művészeti formává és formaalkotó eszközzé vált.

 

Az ír

Festékadagoló és távvezérlő rendszerek ofszetgépeken

A festékezés ellenőrzése és vezérlése az egyik legnehezebb, nagy figyelmet és szakértelmet igénylő gépmesteri feladat. A festékezés hagyományos ellenőrzésénél és vezérlésénél a kezelő személy áll a vezérlőkör középpontjában.

 

Például egy prospektus nyomásánál a jóváhagyott ív mint minőségi etalon fekszik a gépmester munkaasztalán (előírt érték). A gépmester kivesz egy ívet a futó gépből, és ellenőrzi azt (tényleges érték). Az összehasonlítás szemrevételezéssel és műszeres módszerekkel (denzitométer) történhet. Ha a gépmester eltérést tapasztal ajóváhagyott ívhez képest, akkor beavatkozik a folyamatba: megváltoztatja a megfelelő festékezőmű zónacsavarjának állását, vagy helyesbíti az adagolt festék mennyiségét.
A leírt folyamat mindaddig ismétlődik, amíg az előírt érték és a tényleges érték azonos nem lesz. Ha a gépmester a további ellenőrzések során ismét eltérést észlel, akkor a vezérlőkör munkafolyamatai elölről kezdőnek.

Szubjektív ellenőrzés

A színes ofszetnyomatok általában a cián, bíbor, sárga szabványszínekre és a feketére épülnek. A nyomdatermékek szín- és árnyalathű visszaadása szubjektív tényezők alapján is vizsgálható, a színjóváhagyás körülményeit meghatározó szabvány figyelembevételével. A szabvány szerinti színhőmérsékletű (5000 K0) lámpával és fénycsövekkel felszerelt dianéző a jóváhagyáshoz azonos körülményeket biztosít.

 

Tartalom átvétel