Ofszetnyomtatás

A nyomtatási folyamat stabilizálása

A különböző befolyásoló tényezők hatásait a nyomatra számszerűleg meghatározni és műszeresen szabályozni általában, az üzemszerű termelés közben nincs lehetőség. A minőséget azonban állandóan ellenőrizni és szabályozni kell.

 

Több nyomdában végeztek kísérletsorozatokat az ún. nyomástechnikai jelleggörbe meghatározására. A jelleg-görbe alapján a próbanyomás és a példányszámnyomás közötti eltérések állapíthatók meg. Természetesen az átviteli jelleggörbe csak bizonyos másolási és nyomtatási feltételekre adható meg, azaz a reprodukálási, másolási és a nyomtatási folyamat minden változása (pl. másolóeljárás megváltoztatása, a másolási vagy nyomtatási feltételektől való eltérés, a nyomófestékek vagy nyomópapír kicserélése) befolyásolja a tónus- és színérték visszaadását.

Legördülés és szorítónyomás a nyomóműben

A jó minőségű ofszetnyomat legfontosabb alapfeltétele az egymással összefutó hengerfelületek egyenletes és súrlódásmentes gördülése, a nyomómű hengerének helyes beállítása, valamint a nyomóforma és a gumikendő - ha erre szükség van - pontos alápakolása. A hengereket ferde fogazatú fogaskerekekkel hajtják.

 

A kifogástalan legördülés további alapfeltétele a nyomómű hengereinek egyenletes kerületi sebessége. A lemez és gumikendős henger alápakolását az előírásoknak és a helyes átmérőnek megfelelően kell készíteni (amely géptípusonként változó).
Észak-Amerikában a gyűrűn futó gépeket részesítik előnyben, ezzel szemben Európában a változtatható legördülésű mérőgyűrűkkel ellátott nyomóművek terjedtek el. Összehasonlítva a futógyűrűs és mérőgyűrűs rendszereket, az amerikai rendszer egyszerűnek és biztonságosnak tűnik, de valójában merev.

Tekercsofszetgépek nedvestőművei

Az ofszetnyomtatásnál, ellentétben más nyomtatási eljárásokkal, a nyomatatási folyamat zavarmentes lebonyolításának előfeltétele a megfelelő nedvesítőrendszer alkalmazása, valamint a festék/víz egyensúlyi állapot beállítása és állandó szinten tartása.
 
A korszerű tekercsofszetgépek nagy nyomtatási sebessége általában kedvező hatású a nedvesítővíz eloszlatására a nedvesítőműben és a nyomófomán, mivel a nedvesítő vízfilm elpárolgására rövidebb idő áll rendelkezésre.

Nedvesítőrendszerek I.

A sík és ezen a kategórián belül az ofszetnyomtatás - és más nyomtatási eljárások között alapvető különbséget jelent, hogy a síknyomóforma nyomó- és nem nyomó elemei egy szintben helyezkednek el.

Többszínes ofszetgépek

A többszínnyomó ofszetgépek előnye a nagyobb teljesítmény mellett a jobb illeszkedési és könnyebb festékjóváhagyási lehetőség, egyenletesebb nyomatminőség.

A grafikai technológia fejlődésének új irányai

Eiler Emil:
A grafikai technológia fejlődésének új irányai
Magyar Grafika 2003/6

 

Gyorsan változó korunk egyik fő jellemzője, hogy a technikai fejlődés ütemének a felgyorsulása egyre több új fogalom, szakkifejezés, mozaikszó megjelenésével jár együtt. A szakember még alig szokta meg az olyanokat, mint a workflow, a CtP, a CtF, a filmsetter, platesetter vagy a CIP3, máris itt vannak a legújabbak: a CIP4, a JDF, az XML (másképpen eXML), az end-to-end workflow és a Job Ticket.

 

A szaknyelvet óvni akaró kapkodhatja a fejét, ha mindent magyarul szeretne kifejezni. Ez nem túl gyakran sikerül, a mozaikszókkal pedig nincs is mit kezdenünk. Márpedig ezek a szakcikkek, a korszerű technológiák és a nemzetközi kiállítások új eszközcsodáinak megértéséhez nélkülözhetetlenek. A világ szaksajtója, a GraphExpo, az év egyéb nemzetközi vásárainak kiállítói és a vásárok kísérőrendezvényei egyre többet árulnak el az új fejlesztési eredményekről, a trendekről, a nyomdászjövőről.

 

Köztük a JDF-DRUPA 2004-ként emlegetett jövő évi szakkiállításról is, amelyen a nyomdászok majd a felsoroltakkal kapcsolatos ismereteiket bővíthetik.

Miért szükséges az IPA csökkentése, illetve elhagyása a nyomtatás során?

Mihovics Csaba:
Miért szükséges az IPA csökkentése, illetve elhagyása a nyomtatás során?
Magyar Grafika 2004/1

 

Az utóbbi években készült felmérések és kutatások szerint az IPA (izopropil-alkohol) párolgása nemcsak tetemes környezeti terheléssel gyorsítja az üvegházhatás kialakulását a bolygónkon (roncsolja a Földet körülvevő ózonréteget, növekszik az UV suárzás stb.), hanem az emberi szervezetre is igen káros.
Kiváltképpen a központi idegrendszer, a légutak, a pajzsmirigy károsodhat, de megtámadhatja a májat és a veséket is.

 

Az idegrendszer károsodásának biztos jelei a koncentrációképesség csökkenése és a rendszeres fejfájások. Az IPA csökkentésének egyéb gyakorlati kérdései az Európai Uniós csatlakozással tovább bővülnek. Kérdéses, milyen irányba fog és fog-e változni a magyarországi szabályozás ez ügyben, figyelembe véve, hogy az európai szabályozás sem egységes. Olaszországban például a heatset nyomtatásnál tilos az IPA használata. Svájcban egy előre megadott mennyiséget lehet felhasználni a termékdíj előre megfizetése után. Az előre megadott mennyiség túllépése esetén lényegesen magasabb díj megfizetése után engedélyezik a felhasználást.

A nyomdafesték-átadás

A nyomdafesték-átadás mechanikai szemléletű megközelítése, a festékszálak tulajdonságai a nyomtatási sávban

 

Kivonat
Nagy sebességű fényképezést használtak a vékony festékrétegek hasadásának megfigyelésére a nyomtatási sáv kimenetelénél. Elszakadáskor a festékszálak hosszúsága növekedett a festékréteg vastagságának növelése esetén, és csökkent a nyomtatási sebesség növelésével együtt. Kis sebesség mellett az elszakadáskori szálhoszszúság változott a festékösszetételtől függően, és növekedett a festékkence dinamikusviszkozitásának növelése esetén. Szokványos sebességek és festékrétegvastagságok mellett azonban kicsik a különbségek.

 

Kulcsszavak: nyomdafesték, szálhúzás, nyomtatási sáv, festékréteg, festékátadás, nyúlás, szakadás, reológia, rétegszétválás, szakítóerő, nyomtatási sebesség.

A festékezőmű

Az ofszetnyomó gépek festékezőművei piramisszerű felépítésűek. A festékezőmű feladata a nyomdafesték átadása oly módon, hogy az a nyomólemezt kielégítően és egyenletesen festékezze. Ha egy festékezett és egy festék nélküli henger egymáson legördül, akkor a legördülés folyamata alatt az egyik henger festéket ad le, a másik festéket vesz fel.

 

A festékfilm azonos hengerátmérővel és azonos hen-gerfelületi tulajdonságok esetén úgy hasad, hogy mindkét hengeren azonos vastagságú festékfilm marad.
A festékezőműben ez a folyamat egymás után többször végbemegy, míg a festék a kívánt rétegvastagságban a felhordóhengerekre kerül. A felhordóhengerekre került festékfilmvastagság természetesen a festékvályúból kibocsátott festékmennyiségtől is függ.

Festékátadás az ofszetnyomtatásnál

A nyomtatási folyamat feladata az információk sokszorosítása. A sokszorosítandó információk a nyomóformán helyezkednek el rajzi és nem rajzi elemek formájában.

 

A nyomtatási folyamat során az a cél, hogy a rajzi elemekről szín- és árnyalathűen kerüljön át a festék a nyomathordozóra. Ezt követi a festékfilm megszilárdulása a nyomathordozón.

 

Az információk átvitele festékátadással különösen az ofszetnyomtatás esetében igen bonyolult feladat.
A szakemberek mind a mai napig nem ismerik minden részlet tudományos magyarázatát.

Tartalom átvétel