Jegyzet, lábjegyzet:
Az írásmű szövegéhez gyakran tartoznak magyarázatok. Ha a magyarázatot az adott oldal alján helyezik el akkor lábjegyzetről, ha a fejezet vagy a mű végén akkor jegyzetről beszélünk. A jegyzetnek a főszövegben való hovatartozását felső indexbe szedett szám vagy csillagok jelzik. A jegyzetet a főszövegtől kisebb fokozottal szokás szedni.

 
Jelzőszalag:
A köznyelben könyvjelző. A könyv gerincére ragasztott keskeny textilszalag. Színét a könyv tervezője (az oromszegő színével egyetemben) előre maghatározza a kötészet részére.
 
Játékkártya
szórakoztató játékokhoz alkalmas, ábrákkal ellátott, felületkezelt és nyomott kartonlapok.
 
Jegyzetek
szedése ezeket 1-2 fokozattal kisebb betüvel szedjük, mint a szöveget. Ha azonban a jegyzetben aljegyzet fordul elő, ennek betűje nem kisebbedik tovább. A jegyzetbeli bekezdés mértékének éppen akkorának kell lennie, rnint amekkora a szövegbekezdés. Szokás a jegyzeteket egytöl négyig terjedően csillagokkal, ezentúl keresztekkel, majd pedig a csillagok és keresztek kombinációival jelölni. Újabban azonban inkább felső indexszámokat használnak. Ha valamely könyvben nagyon sok a kisebb-nagyobb jegyzet, ajánlatos ezeket folytatólagos indexszámozással a könyv végén elhelyezni. A jegyzetet a szövegtöl elválasztó rövid lénia fölösleges.
 
Jellemzőhullámhossz
domináns hullámhossz annak a monokromatikus fényingernek a hullámhossza, amely a meghatározott akromatikus fényingerrel megfelelö arányban keverve, a kérdéses színingerrel egyformának látszóvá tehetö. Bíborszíningerek esetében, amelyekre jellemző hullámhossz nem adható meg, a kiegészítő hullámhosszat adják meg. A ~ érzékelés szerinti megfelelöje a színezet.
 
Jelzőszalag
a könyvtest gerincére ragasztott és a könyvtestbe húzott textilszalag, hosszúsága a könyvtest átlója + 2-3 cm.
 
Jószisztém
táblázatok ~ re való szedése azt jelenti, hogy hosszúságra és szélességre lehetöleg páros cicerókat szedjünk. Legjobb szisztémnek a négycicerós számít.
 
Jusztórium
a betűöntöde egyik ellenőrző szerszáma. Alakja olyan szedösorjázóra hasonlít, amelyröl levették a változtatható támasztó részt. Kis támasztója van, és így asztalon állítva, a beléhelyezett betűkkel megdölten áll. Nagysága különböző aszerint, hogy milyen nagyságú betűk kerülnek vizsgálat alá. Alkalmazásakor a betűöntő bal kezébe veszi ezt a szerszámot, úgy, hogy a vonal és a távolság mérését, ellenőrzését a vonalazó lemezzel végezhesse. A -ban a magasságot egy végmércével, a betűk mellé helyezésével ellenőrzi, és a végmércére helyezett vonalazó lemez éle mutatja a méret azonosságát vagy különbözetét.
 
Juxta
kereskedelmi, ügyviteli nyomtatványok, tömbök, garnitúrák gyűjtőneve.
 
forrás : különböző Internetes fórumok , céges weboldalak, szótárak, könyvek