Küldetésünk

Egyre szélesebb körök érdeklődését kelti fel egy kiállítás keretében bemutatott 3D nyomtatás vagy egy workshop, ahol az érdeklődők számára kiderül, hogy mi minden lehetséges ezzel a technikával. Mi azt reméljük, hogy azok, akik nyitottak a jelen és a jövő nyomdai találmányai iránt, szívesen kalandoznak el társaságunk segítségével a múltba is.

 

Közreműködésünkkel többek között kicsik és nagyok egyaránt megismerhetik és kipróbálhatják annak a nyomdagépnek a hű mását, mellyel Petőfi Sándorék kinyomtatták a 12 pontot vagy rendhagyó kiadványainkat forgatva kiszakadhatnak egy kicsit a digitalizált világ hálójából.

 

 

Milyen célokat és értékeket vall magának a Magyar Nyomdász Társaság?
 

A régi mesterségeket illetően az egyénekben, a közösségekben fokozatosan növekszik az igény a szakmai tudás, az értékrend megóvására, hagyományainak átörökítésére. Fontosnak tartjuk, hogy ebben a szellemben mi is csatlakozzunk a hagyományőrzéssel foglalkozók köréhez. Tudománynépszerűsítő munkánkon belül nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a lehető legtöbb oktatási intézménybe eljutva népszerűsítsük a nyomdász szakmát.

 

Ebben úgy lehetünk hatékonyak, hogyha a régi hagyományainkat modern köntösbe öltöztetve, izgalmasan, sokszínűen, az épp aktuális célközönségre szabottan fedjük fel a szakma kulisszatitkait.
Miközben élményalapú, rendhagyó projektjeink lépést tartanak a változó, modern technológiával a klasszikus eszközök dicséretéről sem mondunk le. Ennek fényében szeretnénk minél több olyan kezdeményezést, amelynek keretében megelőzhetjük szakmánk tárgyi emlékeinek fokozatos eltűnését, elkerülve azt, hogy a MÉH telepen kössenek ki.

Vannak olyan eszközeink, amelyekről már csak mesélni lehet. Nehezen tudnánk ma már ólombetűt vagy magasnyomógépet mutatni az utánunk jövőknek, de fontosnak tartjuk, hogy megőrizzük ezeknek a tárgyaknak az emlékét. Ezért akárcsak a tulajdonunkban levő, muzeális értékű tárgyaink, úgy a régi szakkönyveink, dokumentumok állapotmegóvása, megőrzése, a bennük lévő tudás új hordozókban történő átörökítése is a céljaink közé tartozik.

 
Úgy véljük, hogy a szakma hatékony, magas színvonalú képviseletéhez szükség van folyamatos fejlődésre. Elengedhetetlennek tartjuk a rendszeres továbbképzéseken, szakmai versenyeken való részvételt, az aktuális technológiai fejlesztések, a nyomdásziparban bekövetkező változások ismeretét. Emellett pedig szükség van egymással és más, kapcsolódó szakmák képviselőivel való folyamatos kommunikációra, tapasztalatcserére is. A Társaság tagjai számára fontos, hogy minél több szakmabelit mozdítson ki az elefántcsonttornyából, és olyan közösségi programokat, szakmai fórumokat hozzon létre, amelyeken keresztül egy együtt gondolkodó, összetartó, emberséges közösség épülhet fel. Hiszünk benne, hogy a fiatalokban van a jövő, ezért fontos, hogy a megfelelő nyitottsággal és közvetlenséggel forduljunk feléjük.

 

Fontos, hogy egy szakmájában jártas, hivatástudattal rendelkező nyomdász mesterként lépjen fel és tanítványokat gyűjtsön maga köré, hogy fejlődésükben támogassa őket. Egy olyan összetartozás képviseletére van szükség, ami visszatükrözi a régi céhek mentalitását és a szakma iránti elhivatottságát

 


Mit jelent tehát a magyar nyomdásznak lenni?

Nyomdásznak lenni egyet kell, hogy jelentsen a tanult és szakmájában járatos, megbecsült emberrel, aki ismeri a mestersége múltjának hagyományait, jelenének viszonyait, és innovatívan/aktívan hozzájárul annak jövőjéhez.
Ehhez egy jó mesterembernek egyaránt magában kell hordoznia egy jó értelemben vett régimódi úriember tulajdonságait, és bírnia kell a változó környezetéhez alkalmazkodni tudó kaméleon képeségével is. Szakmája iránt mindig alázattal, környezetében lévőkkel pedig tisztelettel kell bánnia, ezen keresztül őrizheti meg megbecsültségét, tekintélyét. A tiszteletteljesség azonban nem jelenthet távolságtartást, csak tapintatosságot és kedvességet, amelynek magában kell hordoznia egyfajta közvetlenséget is.


Amióta világ a világ, minden közösségnek meg kell küzdenie az újabb és újabb akadályokkal és kihívásokkal, amit összetartással és kitartással mindig a javunkra fordíthatunk. Kaméleonként tehát folyamatosan kapcsolódnunk kell a változó körülményekhez és lehetőségekhez. Akárcsak a technológiában, úgy a társadalmi trendekben bekövetkező változásokkal is fel kell venni a fonalat. Amikor megjelenünk különböző, nagy szakmai rendezvényeken, vagy programot tartunk táborozó gyerekeknek a hollókői kiállításunk keretében, arra törekszünk, hogy sikerüljön közösségre vagy épp egyénre szabottan megszólítani mindenkit.

 

Azt reméljük, hogy a segítségünkkel mindenképp megérintse az itt szerzett élmény és egy érzést vagy gondolatot zsebre téve, valamilyen formában visszahúzza hozzánk a szíve.

 

 

Kiket vár a Magyar Nyomdászok Társaságának közössége?
 

Minden olyan szakmáját szerető nyomdászt, a szakmával szimpatizáló embert, aki szívesen csatlakozna egy lelkes, elhívatott társasághoz.


Nem kell a szakmát kitanulni ahhoz, hogy valaki a társaság tagjává váljon. Várunk mindenkit, aki fontosnak érzi a nyomdász értékek megmentését, akár tettekkel, akár erkölcsi vagy anyagi támogatással tudja segíteni munkánkat.