A nyomtatási folyamat stabilizálása

A nyomtatási folyamat stabilizálása

A különböző befolyásoló tényezők hatásait a nyomatra számszerűleg meghatározni és műszeresen szabályozni általában, az üzemszerű termelés közben nincs lehetőség. A minőséget azonban állandóan ellenőrizni és szabályozni kell.

 

Több nyomdában végeztek kísérletsorozatokat az ún. nyomástechnikai jelleggörbe meghatározására. A jelleg-görbe alapján a próbanyomás és a példányszámnyomás közötti eltérések állapíthatók meg. Természetesen az átviteli jelleggörbe csak bizonyos másolási és nyomtatási feltételekre adható meg, azaz a reprodukálási, másolási és a nyomtatási folyamat minden változása (pl. másolóeljárás megváltoztatása, a másolási vagy nyomtatási feltételektől való eltérés, a nyomófestékek vagy nyomópapír kicserélése) befolyásolja a tónus- és színérték visszaadását.

 

A minőség-ellenőrző és -szabályozó módszer kialakítására az első lépés a megfelelően megszerkesztett másolóeredetiről, azonos körülmények és feltételek biztosítása mellett, két garnitúra tesztnyomóforma készítése.

 

A teszt-nyomóforma készítésének célja:
- a példányszámnyomás paramétereinek pontos meghatározása,
- géptermi munka stabilizálása,
- a kapott értékek alapján a reprodukciós technológia paramétereinek meghatározása, orientálása,
- felhasználásra kerülő új anyagok (papír, nyomdafesték, gumikendő, nyomóforma) minősítése,
- nem megfelelő nyomatminőség esetén a hiba okának kiszűrése.

 

A teszt-nyomóforma részei:
- teletónus-ellenőrző mező,
- meghatározott fedett felületű rácsmező, amelyet célszerű 75%-osnak választani,
- Signal-Strip (csak vizuális ellenőrzést tesz lehetővé),
- GRETAG CMS ellenőrző csík,
- UGRA-PCW ellenőrző csík,
- különböző rajzi elemek a nyomóforma kitöltésére, az egyenletes festékezés érdekében.

 

Teszt-nyomóformák elkészítése. Az ellenőrző csíkok szigorúan szabványosított körülmények között készülnek, így jellemző paramétereik állandóak, és az egyes darabok egymással tökéletesen azonosak.
Az egész ellenőrzési módszer értelmét veszti, ha a nyomóforma másolásának körülményei és anyagai változnak, tehát nem szabványosítottak. A legmodernebben felszerelt reprodukciós üzem és a legjobb nyomógéppel felszerelt gépterem munkáját is bizonytalanná teszi, ha a másolási technológia paraméterei nem rögzítettek.

 

A kész nyomóformáról meghatározott nyomathordozóra, optimálisan beállított nyomógépen kell a tesztnyomatot készíteni. Ha az első kísérletre még nem megfelelő az eredmény, akkor kizárásos módszerrel ellenőrizzük a zavaró tényezőket.

 

Ezután a következő értékeket kell meghatározni:
- a normál festékezést és a viszonylagos kontrasztszámot színenként,
- a hatásos fedett felületet,
- a pontterülés százalékos értékét.
A normál festékezés és a viszonylagos kontrasztszám színenkénti meghatározása

 

A festékezés fokától függően alul-, túl- és normál festékezést különböztetünk meg. A festékezéssel összefüggésben az árnyalat visszaadást is ellenőrizhetjük, mivel különböző festékterhelésre változik a nyomási kontraszt a teletónus és a rácsértékek között, és ezzel változik az árnyalatértékek differenciálódása is. A nyomtatásban kívánatos egy optimális árnyalatérték-differenciálódás elérése, amely a technológiából adódó. tehát megengedett festékezésingadozáskor nem változik jelentősen. Ez az ún. normál festékezéssel érhető el.

 

A normál festékezés az a legnagyobb festékterhelés. amellyel optimális nyomási kontraszt biztosítható, és a kívánt árnyalatérték-differenciálódást teszi lehetővé. A túl- vagy alul festékezéskor az árnyalati érték visszaadás romlik.
A normál festékezés meghatározása a géptermi szakemberek feladata, adott nyomathordozóra az optimális gépbeállítás mellett. Jó szakemberek is, ha szubjektív módszerrel értékelik a festékezést, gyakran eltérő véleményre jutnak.

 

Denzitométer és a FOGRA-nomogram segítségével a normál festékezés objektív módon meghatározható. A normál festékezés meghatározásának kiindulópontja egy nyomatsorozat előállítása, egyre növekvő festékterheléssel. A nyomatsorozat készítése során az alul-festékezéstől a túlfestékezés felé haladva a festékezés változtatása és meghatározott számú nyomat lefutása után mindig azonos időközökben emelik ki a mintaíveket.

 

Ezek teletónus és a 75 %-os hatásos fedett felületű rácsmező fedettségi értékeit jegyzik fel. A normál festékezés meghatározásához ezt a sorozatot színenként kell elkészíteni. A különböző színeknél a teletónus és a 75 %-os rács mért fedettségi értékeinek egymáshoz való viszonya különböző lehet.

 

A megállapított technológia értékeinek ellenőrzése, a minőség szabályozása

 

Az adott üzemben a különböző nyomathordozókra meghatározott paraméterek alapján kidolgozott technológia ellenőrzése a következő módon történik:
A vizuálisan ellenőrzött példányszámnyomó gépről lejött íven a felszerelt ellenőrző csík segítségével a teletónus és a 75 %-os rácsértéket mérik meg. Ha a kiszámított kontrasztérték megegyezik a technológiában előírt kontrasztértékkel, normál festékezés mellett, és vizuális összhatásban is a két nyomat megegyező, a nyomat jóváhagyható.

 

Továbbnyomás során az íveket vizuálisan és műszeresen is ellenőrizni kell a megadott értékekhez képest. Ha a kapott százalékos hatásos fedett felület érték normál festékezés esetén eltér a technológiában lefektetett értékektől, akkor a nyomat nem hagyható jóvá.
Abban az esetben, ha a nyomóforma-készítés szabványosított, akkor a hibát a nyomógép beállításában vagy a munkához felhasznált anyagoknak a meghatározott paraméterektől eltérő tulajdonságaiban kell keresni.

 

Magyar Nyomdász Társaság - Könyvdigitalizálási program
Célunk, hogy a megmentsünk a nyomdaipari szakkönyveket, kiadványokat, újságokat és mindenki számára elérhetővé váljanak. A 21. század technikáit használva a legmodernebb szoftverek segítségével olvashatják az elkészült szakmai anyagokat.
Szilágyi Tamás: Ofszetnyomtatás kézikönyve Forrás: Szilágyi Tamás - Ofszetnyomtatás kézikönyve
Megjelent: 1996
Oldalszám: 207 old.
ISBN 963 04 7056 X
A szedés és nyomtatás a Mesterprint Kft (96.0347) munkája