Ambró Ferenc

? – Vác, 1792. nov. 21.

nyomdász és könyvkiadó.

 

1770-ben megalapította a váci nyomdát, mely főként széles körű olvasásra szánt m. nyelvű szépirodalmi termékeket adott ki nagy számban. Nyomdájából került ki a Kármán József által szerk. irodalmi folyóirat, az Uránia (1794–95).

 

Irod. Pogány Péter: Folklór és irodalom kölcsönhatása a régi váci nyomda működése nyomán (Irod. tört. füz. 24., Bp., 1959).