? – ? , 1683

nyomdász

 

1669. szept. 27-én szerződött Apafi fejedelemmel, akinek ettől kezdve haláláig udvari könyvnyomtatója volt Gyulafehérvárt.

Debrecen, 1696 – Debrecen, 1733. febr. vége

nyomdász.

 

A debreceni kollégiumban tanult, 1714-ben tógátus diák. 1722-től haláláig a debreceni városi nyomda provizora.
A császári sereg által 1705-ben elpusztított nyomdát ő emelte fel ismét magas fokra.

Hódmezővásárhely, 1820. nov. 20. – Bp., 1899. jan. 30.

könyvkiadó, könyvkereskedő és nyomdatulajdonos.

 

Székesfehérvár, 1851 – Bp., 1919. márc. 18.

nyomdász, szakszervezeti vezető.

 

A legújabb beszerzéssel a nyomdaipari cég napi egymillió A/4-es oldal fölé emeli kapacitását.

 

A következő esztendő 12 hónapján 12 huszadik századi magyar betűtervező betűtípusainak bemutatására kerül sor. A fontok megvásárolhatók. Némelyik közülük alig egy éve tervezett diplomamunka, másokkal szép magyar könyv díjat nyert kiadvány készült alig tíz évvel ezelőtt.

A német, francia és angol grafikusvilágnak évtizedek hosszú sora óta megvannak a maga nagy nyomdászattörténelmi szakmunkái is, amelyekből tanulságot és gyönyörűséget meríthet a jelenben, s reménységet, bizodalmat a jövőre nézve.

Európában a német Gutenberget tartja a köztudat a nyomdászat feltalálójának. Pontosabban Gutenberg volt az, aki 1450 körül feltalálta a betűöntést, az összerakható és szétszedhető betűkkel dolgozó könyvnyomtatást Európában. Valóban ő találta fel, vagy az ötletet meríthette a már jóval korábban létező kínai találmányból is? Nos, e tekintetben megoszlanak a vélemények. Nem vitás, hogy a 12-14.

Kalmár Péter: A kétezer éves papír

A "papír" leghétköznapibb szavaink egyike. Újság, autóbuszjegy, zsebkendő, levél, zacskó, doboz, törülköző, könyv és még ki tudja hányféle formában kerül naponta a kezünkbe.

 

Oldalak