Grimm Vince

? , 1810 körül – Pest, 1872. jan. 16.

kőrajzoló, kőnyomdász és műkereskedő

Bécsből került Pestre 1823-ban. Nevelői állást vállalt, majd a Duna–Tisza-Csatorna Társulatnál actuárius volt. 1831-ben műkereskedést nyitott, 1832-ben hangjegykölcsönkönyvtárat, majd 1843-ban könyvnyomdát létesített.
Műkereskedését 1843-ban eladta. A szabadságharc idején az Állami Bankjegynyomda litográfiai osztályának ig.-ja. 1849-ben Töröko.-ba emigrált, ahol két évtizeden át a pénzjegynyomda szolgálatában állt. Kevéssel halála előtt tért haza. Elsősorban kiváló nyomdai szakember, de termékeny litográfus is volt. Művei az MNG-ben vannak.