Gutgesell Dávid

Bártfa, 1540 – es évek – Bártfa, 1599. aug. 21.

nyomdász

A mesterséget Bécsben és a német birodalomban tanulta. Előbb Boroszlóban dolgozott, majd 1577-ben megalapította a nagy hírre emelkedett bártfai nyomdát, melyet 1598-ig vezetett. 1582-től Bártfa város szenátora; 1598-ban a város követe a pozsonyi ogy.-en.

Irod.
Gulyás Pál: A könyvnyomtatás Magyar országon a XV–XVI. sz.-ban
(I–II. Bp., 1931);
Fitz József: A magyar könyv története 1711-ig (Bp., 1959).