Heckenast Gusztáv

Kassa, 1811. szept. 2. – Pozsony, 1878. ápr. 10.

könyvkereskedő, könyvkiadó, nyomdász

 

Az eperjesi kollégiumban tanult, de apja kedvezőtlen anyagi körülményei miatt tanulmányait abbahagyva fűszerkereskedői pályára lépett. 1826-ban került Pestre és Wigand Ottó könyvkereskedőnél vállalt munkát, kitől – az Lipcsébe telepedvén – 1832-ben az üzletet is átvette. 1840-ben társult Landerer Lajos nyomdásszal. Ugyanebben az évben megindította az első m. könyvészeti folyóiratot Bibliographiai Értesítő címmel, 1842-ben azonban a lap már megszűnt. 1838-ban megnyitotta európai viszonylatban is páratlan gazdagságú kölcsönkönyvtárát.

 

Ő nyomatta ki 1848. márc. 15-én a szabad sajtó első termékét, a Nemzeti dalt és a Tizenkét pontot. Az ő kiadásában jelentek meg Bajza, Berzsenyi, Csokonai, Czuczor, Garay, Gyöngyösi, a két Kisfaludy, Kölcsey, Vajda János, Virág Benedek művei, Jókai, Jósika kötetei. A gyűjteményes sorozatok kiadását is ő honosította meg (Falusi könyvtár, Közhasznú családi könyvtár, Történeti könyvtár, Vasárnapi könyvtár stb.). Ő volt a Vasárnapi Újság megalapítója. Vállalata 1873-ban beolvadt az akkor alakult Franklin Társulatba. 1874-től Pozsonyban élt. Beniczkyné Bajza Lenke első férje volt.

 

Irod.: Gárdonyi Albert: Régi pesti könyvkereskedők (Bp., 1930); Szemző Piroska: Német írók és pesti kiadóik a 19. sz.-ban (Bp., 1931); Szemző Piroska: H. G. a zenei kiadó (Magy. Könyvszle, 1961).