Hess András

15. sz.

budai nyomdász.

 

Valószínűleg német származású volt, scriptorként működhetett Rómában, ahol megismerte és megtanulta a nyomdászmesterséget. Karai László budai prépost, alkancellár hívására jött Budára, s az ő segítségével alapította Mo. első nyomdáját 1473-ban. Itt nyomtatta ki a Budai Krónika néven ismert legrégibb m. nyomtatványt (Chronica Hungarorum).

Másik ismert nyomtatványa Leonardus Brunus Aretinustól két görög szöveg latin fordítása: Basilius Magnus De legendis poetis c. értekezése és Xenophón Apologia Socratis c. munkája. A nyomda rövid fennállás után valószínűleg ~ halála miatt megszűnt.

Irod. Fitz József: A magyar nyomdászat… története a mohácsi vész előtt (Bp., 1959).

Szi. Erdődy János: András mester krónikája (ifj. r., Bp., 1959).