Landerer János Mihály

Buda, 1725 – Pozsony, 1795

 

nyomdász, könyvkiadó

 

A Bécsből 1724-ben Mo.-ra vándorolt ~ Sebestyén, Pest város első könyvnyomtatójának a fia. 1750-ben megvette anyai rokonai, a Royer család pozsonyi nyomdáját, 1774-ben a kassai jezsuita nyomdát, 1784-ben a pesti Royer-nyomdát, s az ország legszámottevőbb könyvkiadójává lett. 1764-ben ~ kiadásában megindult az első mo.-i napilap, a Pressburger Zeitung. 1784-ben nemességet kapott.

 

Irod.

Révay József-Schöpflin Aladár: Egy magyar könyvkiadó regénye (Bp., 1940).