Többszínes ofszetgépek

Többszínes ofszetgépek

A többszínnyomó ofszetgépek előnye a nagyobb teljesítmény mellett a jobb illeszkedési és könnyebb festékjóváhagyási lehetőség, egyenletesebb nyomatminőség.
A festékezőművek száma szerint megkülönböztetünk 2-3-4-5-6 stb. színt nyomó ofszetgépet, ezeket nyomóműveik felépítése és szerkezete szerint újabb csoportokra oszthatjuk.

 

Sorépítésű (építőszekrény elvű) a gép akkor, ha minden nyomóműnek külön ellennyomó hengere van, ekkor tetszés szerinti számú nyomómű építhető egy sorba. A kezelési elemek, a festékező- és nedvesítőhengerek elrendezése a sorépítésű gépek valamennyi nyomóművén elvileg azonos.
Az ívtovábbítást a nyomóművek között átadódobok végzik.

 

Az egyes nyomási folyamatok között eltelt idő azonos: az átadódobok átmérője vagy megegyezik, vagy kétszer akkora, mint az ellennyomó henger átmérője. A kenődésmentes ívtovábbítás miatt az egyes géptípusokon az átadódobokat speciális felülettel vagy drótspirálhuzalokkal látják el. Az egyes nyomóművek egymástól való távolságának megfelelően az ívtovábbítást egy vagy három átadódobbal oldják meg. Egyes géptípusoknál az átadódobok elrendezésénél arra törekedtek, hogy az ívvezetés a gépen keresztül a lehető legrövidebb legyen. Ha két gumikendős henger egy ellennyomó hengerrel dolgozik, akkor ezeknél az ún. öthengeres rendszereknél két típusról beszélhetünk, a Roland és a Planeta építési módról.
Egy nyomóműben öt henger van, és egy ívfogással két szín nyomható egyszerre a nyomathordozóra. Mechanikus illeszkedési különbségek nem jöhetnek létre a gép optimális beállítása mellett.

 

A Roland-gépeknél az ív a berakótól a lengő ívfogón keresztül közvetlenül az ellennyomó hengerre kerül. Az egyik nyomómű felülről, a másik alulról dolgozik. A gép helyigénye viszonylag kicsi. Az alsó és a felső építési módszerrel csak 2, 4 és 6 színes nyomógépek épülhetnek. Az íveket az egyik kettős nyomóműtől a másikig láncos ívfogó rendszer továbbítja.
A régebben igen elterjedt Planeta Quinta gépeknél is két nyomómű egy ellennyomó hengerre dolgozott. Az ív a berakasztóasztalról az átadódob, majd az ellennyomó henger ívfogóiba került. A nyomómű hengerei lehetővé teszik a két festékezőmű felső elhelyezését, a festékáram útja így mindkét festékezőműben azonos. A gép helyigénye ezáltal nagyobb.

 

A bolygórendszerű (szatellit-) elrendezésű gépek kevésbé elterjedtek. A nagy átmérőjű ellennyomó hengert három vagy négy nyomómű veszi körül. A különböző színek egy ívfogással kerülnek egymás után a nyomathordozóra. Mechanikus illesztésű eltérések így az egyes színek között nem lépnek fel. A nyomómű hengereinek elrendezése következtében a gép magas építésű, és az egyes nyomóművek különböző létrák és lépcsők segítségével kezelhetők.

 

Elő- és hátoldalt nyomó íves ofszetgépek

Az elő- és hátoldalt nyomó íves ofszetgéptípusok a következők:
- előoldalt egyszínt és hátoldalt egyszínt nyomó gépek,
- átállítható nyomógépek, tetszés szerint egyoldalas többszín vagy elő- és hátoldal nyomására is alkalmasak. Az egyes nyomóművek között elhelyezett ívfordító berendezéssel számos kombinációra van lehetőség. Az elő- és hátoldalt nyomó ofszetgépek minden olyan nyomdatermék készítésére alkalmazhatók, ahol a papírív mindkét oldalára nyomtatni kell. PL: könyvek, folyóiratok, brosúrák, kétoldalas űrlapok stb.

 

Továbbá egyik oldalon többszínes, két oldalon egyszínes munkák, pl.: levelező- és üdvözlőlapok, illusztrált könyvek és folyóiratok, naptárak, prospektusok és egyéb reklámnyomtatványok.

 

Az elő- és hátoldalt nyomó gépek nagyfokú gazdaságosságát az eredményezi, hogy egy munkamenetben az adott ív mindkét oldalát megnyomják. Normál ofszetgépen ehhez két munkamenet szükséges, természetesen kétszeres ráfordítással. Az elő- és hátoldalt nyomó gépek azonos idő alatt kétszeres termelést nyújtanak, mint az egyszínes gépek.

 

Az íveket nem szükséges átfordítani, illetve a gépbe újra berakni. Így az idő-, munka- és helymegtakarítás nyilvánvaló. Az elő- és hátoldalt nyomó gépek nagy fordulatszáma tovább növeli a gazdaságosságot. Az átállítható gépek nagyon rövid idő alatt egyoldalas többszínnyomásról elő- és hátoldalnyomásra állíthatók át (és fordítva is), egyesítik mindkét géptípus előnyeit. A gép kihasználtsága magas fokú, alkalmazási területe széles.

 

Magyar Nyomdász Társaság - Könyvdigitalizálási program
Célunk, hogy a megmentsünk a nyomdaipari szakkönyveket, kiadványokat, újságokat és mindenki számára elérhetővé váljanak. A 21. század technikáit használva a legmodernebb szoftverek segítségével olvashatják az elkészült szakmai anyagokat.
Szilágyi Tamás: Ofszetnyomtatás kézikönyve Forrás: Szilágyi Tamás - Ofszetnyomtatás kézikönyve
Megjelent: 1996
Oldalszám: 207 old.
ISBN 963 04 7056 X
A szedés és nyomtatás a Mesterprint Kft (96.0347) munkája