Pest, 1851 – Nagyvárad, 1915. szept. 4.

nyomdász, lapkiadó, szerkesztő

 

16. sz.

vándornyomdász

 

Ausztriából menekült Mo.-ra. Az 1580-as évektől kezdve a dunántúli prot. papság nyomdásza.

 

Irod.

Gulyás Pál: A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és XVI. században (Bp., 1931);

Fitz József: A vándornyomdászok (Magyarságtudomány, 1943):

Tevan Andor: A könyv évezredes útja (Bp., 1956).

? – Debrecen, 1786 vége

nyomdász

 

1759-től haláláig a debreceni városi nyomda vezetője. Kiadványai főleg ref. vallásos munkák és isk. tankönyvek.

? – Debrecen, 1751 vége

nyomdász

 

1733-tól haláláig a debreceni városi nyomda vezetője. Jó üzletember volt, bizományosai révén országosan megszervezte a nyomda kiadványainak eladását.

 

Irod.

Benda Kálmán-Irinyi Károly: A négyszáz éves debreceni nyomda (Bp., 1961).

? – Buda, 1738 v. 39

nyomdász

 

1728-ban feleségül vette Landerer Sebestyén özvegyét és átvette a budai Landerer-nyomda vezetését. Korai halála után a tipográfiát özvegye vezette tovább 1752-ig.

A magyarországi könyvnyomdai munkások egyesülete - Nyomdász Évkönyv és útikalauz 1943

 

Olmütz, 1730 körül – Pozsony, 1790 körül

nyomdász

 

1770-ben állította fel pozsonyi nyomdáját, mely 1809-ig volt a család kezén. ~ alapította és adta ki 1780-ban az első m. nyelvű hírlapot, a pozsonyi Magyar Hírmondót. 1788-ban Pesten fióknyomdát alapított. Ennek kiadványa volt az első fővárosi m. nyelvű hírlap, a Magyar Merkurius (1789-től Magyar Merkur címmel).

1755 körül – ?

nyomdász

 

Patzkó Ferenc Ágoston fia. Alapításától, 1788-tól kezdve vezette a család pesti nyomdáját. Apja halála után a pozsonyi nyomdát is, irányította.

Oldalak