Kassa, 1811. szept. 2. – Pozsony, 1878. ápr. 10.

könyvkereskedő, könyvkiadó, nyomdász

 

Nagydisznód v. Nagyszeben, 1490 v. 1510 – Kolozsvár, 1574

protestáns prédikátor, nyomdász, író

 

15. sz.

budai nyomdász.

 

Valószínűleg német származású volt, scriptorként működhetett Rómában, ahol megismerte és megtanulta a nyomdászmesterséget. Karai László budai prépost, alkancellár hívására jött Budára, s az ő segítségével alapította Mo. első nyomdáját 1473-ban. Itt nyomtatta ki a Budai Krónika néven ismert legrégibb m. nyomtatványt (Chronica Hungarorum).

Pest, 1841. márc. 4. – Bp., 1920. febr. 2.

könyvnyomdász, nyomdaigazgató, a magyar lassalleánus mozgalom egyik vezetője

 

Nagyszeben, 1767. ápr. 19. – Nagyszeben, 1837. jan. 6.

nyomdász, könyvkiadó, polgármester.

 

? – Kolozsvár, 1558 vége v. 1559 eleje

nyomdász és könyvkereskedő: Valószínűleg kolozsvári erdélyi szász patríciuscsalád sarja.

Poznań, 1525 körül – Gyulafehérvár, 1568

 

európai hírű nyomdász és betűmetsző.

 

Zürich, 1550 körül – Debrecen, 1585 vége v. 1586 eleje

 

nyomdász és betűmetsző

 

Hegyeshalom, 1828. ápr. 10. keresztelés napja – Bp., 1882. máj. 21.

 

nyomdatulajdonos, újságíró

 

16. sz.

 

ref. prédikátor, nyomdász

 

Huszár Gál fia. Nagyszombatban 1573-ban iskolavezető. Verancsics érsek eltávozását követelte, 1575-ben Pápára került papnak. Apjától nyomdát örökölt, ahol az első ortodox kálvinista irányzatú kánonokat (Hercegszőllősi kánonok ) m. fordításban kinyomatta.

 

Irod.

Oldalak