Szeged, 1874. okt. 9. – Németo., 1945

szociáldemokrata politikus, nyomdász

Kassa, 1811. szept. 2. – Pozsony, 1878. ápr. 10.

könyvkereskedő, könyvkiadó, nyomdász

 

Nagydisznód v. Nagyszeben, 1490 v. 1510 – Kolozsvár, 1574

protestáns prédikátor, nyomdász, író

 

15. sz.

budai nyomdász.

 

Valószínűleg német származású volt, scriptorként működhetett Rómában, ahol megismerte és megtanulta a nyomdászmesterséget. Karai László budai prépost, alkancellár hívására jött Budára, s az ő segítségével alapította Mo. első nyomdáját 1473-ban. Itt nyomtatta ki a Budai Krónika néven ismert legrégibb m. nyomtatványt (Chronica Hungarorum).

Pest, 1841. márc. 4. – Bp., 1920. febr. 2.

könyvnyomdász, nyomdaigazgató, a magyar lassalleánus mozgalom egyik vezetője

 

Nagyszeben, 1767. ápr. 19. – Nagyszeben, 1837. jan. 6.

nyomdász, könyvkiadó, polgármester.

 

A legújabb beszerzéssel a nyomdaipari cég napi egymillió A/4-es oldal fölé emeli kapacitását.

 

A következő esztendő 12 hónapján 12 huszadik századi magyar betűtervező betűtípusainak bemutatására kerül sor. A fontok megvásárolhatók. Némelyik közülük alig egy éve tervezett diplomamunka, másokkal szép magyar könyv díjat nyert kiadvány készült alig tíz évvel ezelőtt.

A német, francia és angol grafikusvilágnak évtizedek hosszú sora óta megvannak a maga nagy nyomdászattörténelmi szakmunkái is, amelyekből tanulságot és gyönyörűséget meríthet a jelenben, s reménységet, bizodalmat a jövőre nézve.

Oldalak